Välkommen till Carthago Club Sweden

Carthago club sweden

Klubben startades den 7 Maj 2006 vid en träff i Åsleröd, Fjällbacka, med 7 st husbilar varav 2 bilar fortfarande är kvar. Antalet husbilar och medlemmar har varje år ökat, och i Sept.-2022 var vi  213 Carthago/Malibu husbilar i klubben.

Klubben drivs som en ideell Förening med stadgar. Styrelsen består av 5 ledamöter:  Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, medlemsansvarig och klubbmästare. All information sker via vår hemsida med Face-book som komplement. Årsmöte i maj månad. Läs mer här