Välkommen till Carthago Club Sweden

Carthago club sweden

Klubben startades den 7 Maj 2006 vid en träff i Åsleröd, Fjällbacka, med 7 st husbilar varav 4 bilar fortfarande är kvar. Antalet husbilar och medlemmar har varje år ökat, och i augusti 2017 var vi  217 Carthago husbilar i klubben.

Klubben drivs som en Förening utan stadgar och ordförande, vi har klubbledare, kassör, sekreterare, medlemsansvarig och 2 revisorer som ger information på våra trivselträffar, protokoll m.m. Läs mer här