Om Carthago Club Sweden

Klubben startades den 7 Maj 2006 vid en träff i Åsleröd, Fjällbacka, med 7 st husbilar varav 3 bilar fortfarande är kvar. Antalet husbilar och medlemmar har ökat varje år, och i augusti 2018 var vi 216 st Carthago husbilar i klubben.

Klubben drivs som en ideell Förening med stadgar. Styrelsen består av 5 ledamöter: Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, medlems-ansvarig och klubbmästare. All information sker via vår hemsida och Face-book. Årsmöte i maj månad.

Nuvarande styrelse: Ulf Abrahamsson - Ordförande, Bo Larsson - Vice ordförande, Inger Abrahamsson - Sekreterare, kassör o hemsida, Rolf Erlandsson - Medlemsansvarig, Owe Björkander - Klubbmästare.

Revisorer: Christina Andersson - Revisor, Anne-Marie Ehn - Revisorsuppleant.

Årsavgiften är 200:-/bil och år. Inbetalas senast 15/1 på Bg 294-3405 och för det får ni 2 namnskyltar, 2 dekaler att sätta på bilen, samt tillgång till Medlemssidorna.

Klubbmedlemmarna arrangerar 2 st. trivsel-träffar varje år i olika delar av landet, 1 på våren och 1 på hösten. Detta bestäms på våra träffar, när någon medlem anmäler sitt intresse, samtidigt med träffen har vi ett litet möte med information m.m.

Kommande träffar finns under fliken Träffar.