Om Carthago Club Sweden

Klubben startades den 7 Maj 2006 vid en träff i Åsleröd, Fjällbacka, med 7 st husbilar varav 3 bilar fortfarande är kvar. Antalet medlemmar = Carthago o Malibou husbilar var i februari 2022 180.

Klubben drivs som en ideell Förening med stadgar. Styrelsen består av 5 ledamöter: Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, medlems-ansvarig och klubbmästare. All information sker via vår hemsida och Face-book. Årsmöte i maj månad.

Nuvarande styrelse: Ulf Abrahamsson - Ordförande, Bo Larsson - Vice ordförande, Ann-Marie Ehn - Kassör, Inger Abrahamsson - Sekreterare o Hemsida, Rolf Erlandsson - Medlemsansvarig, Pia Christiansson - Suppleant. Hedersledamot: Owe Björkande - Klubbmästare.

Revisor: Christina Andersson.

Årsavgiften är 200:-/bil och år. Inbetalas senast 15/1 på Bg 294-3405 och för det får ni 2 namnskyltar, 2 dekaler att sätta på bilen, samt tillgång till Medlemssidorna.

Klubbmedlemmarna arrangerar 2 st. trivsel-träffar varje år i olika delar av landet, 1 på våren och 1 på hösten. Detta bestäms på våra träffar, när någon medlem anmäler sitt intresse, samtidigt med träffen har vi ett litet möte med information m.m.

Kommande träffar finns under fliken Träffar.